Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας www.nuki.gr

και όροι πώλησης μέσω αυτής

Ι. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τις ιστοσελίδας www.nuki.gr. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.nuki.gr, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους.

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία της ιστοσελίδας μας ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνήσουμε ηλεκτρονικά μαζί σας με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων κειμένου. Για συμβατικούς σκοπούς, συμφωνείτε, ότι για κάθε συγκατάθεση που σας διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά δεν απαιτείται και γραπτή μορφή, εκτός αν άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλο το περιεχόμενο που περιέχεται ή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικόνες κλιπ, και συλλογές δεδομένων, αποτελεί ιδιοκτησία της «NSKEY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «NSKEY IKE», με έδρα τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, ΑΦΜ 800810780, ΔΟΥ Ηρακλείου, με αριθμό ΓΕΜΗ 141639727000 ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@nskey.gr («εταιρεία») που προμηθεύει το περιεχόμενο και προστατεύεται από το ελληνικό δίκαιο και από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και βάσεων δεδομένων Επίσης, ολόκληρο το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω υπηρεσίας της ιστοσελίδας μας αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της «NSKEY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και βάσεων δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας η συστηματική αφαίρεση ή / και επαναχρησιμοποίηση τμημάτων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε και / ή να δημοσιεύσετε δική σας βάση δεδομένων που να περιέχει μέρη υλικού μιας υπηρεσίας της ιστοσελίδας μας (όπως οι τιμές και οι πληροφορίες για ένα προϊόν) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της «NSKEY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία».

3 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Τα γραφικά, λογότυπα, οι κεφαλίδες και τα ονόματα υπηρεσιών που περιέχονται ή παρέχονται μέσω υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας αντιπροσωπεύουν τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα της «NSKEY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία». Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας δεν επιτρέπεται να ερμηνεύονται με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες μας ή με τρόπο που υποβαθμίζει ή δυσφημεί την «NSKEY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία». Όλες οι άλλες μάρκες και σήματα που δεν ανήκουν στην εταιρεία και εμφανίζονται σε μια υπηρεσία της ιστοσελίδας μας είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

4 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Με την επιφύλαξη της τήρησης αυτών των Όρων Χρήσης, η «εταιρεία» σας χορηγεί απεριόριστη και μη υποκείμενη άδεια χρήσης για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν καλύπτει την εμπορική χρήση των υπηρεσιών της «εταιρείας» ή το περιεχόμενό της, τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σχετικά με το προϊόν, περιγραφές ή τιμολόγηση, παράγωγη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.nuki.gr ή του περιεχομένου της, λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού προς όφελος άλλου εμπόρου.

Ως επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνος να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ως επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποδέχεστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα www.nuki.gr για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο οποιουδήποτε υλικού που είναι παράνομο, άσεμνο, ψευδές, βλαβερό, προσβλητικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, παραπλανητικό, συκοφαντικό, που αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων και του απορρήτου τρίτων.

Ως επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Οι συναλλαγές που επιτρέπονται είναι μόνο αυτές που διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ως επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου υποχρεούστε να ελέγχετε με ακρίβεια τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, που επιθυμείτε να παραγγείλετε, πριν την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής.

Το www.nuki.gr δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη γι αυτά.

Ως επισκέπτης/χρήστης κατανοείτε και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του www.nuki.gr μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Η «NSKEY IKE» φροντίζει για την πληρότητα, την ποιότητα και την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση στον δικτυακό τόπο www.nuki.gr, προϊόντα και υπηρεσίες.

Η «NSKEY IKE», στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις, λόγω τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν, ή προέκυψαν εκ παραδρομής, ακούσια ή για λόγους ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η «NSKEY IKE» εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων, αλλά δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους. Οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών, σε κάθε περίπτωση, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις αποθήκες μας. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς του.

Τα πωλούμενα από το www.nuki.gr προϊόντα προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η μεταπώληση των προϊόντων από τους πελάτες μας.

5 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΗ

Μπορεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη στην ιστοσελίδα μας για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες της ή μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να έχετε μια έγκυρη μέθοδο πληρωμής που να συνδέεται με αυτόν. Φροντίστε οι μέθοδοι πληρωμής σας να είναι σωστοί.

Εάν χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδας μας, είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασής σας καθώς και για τον περιορισμό της πρόσβασης σε αυτόν από τον υπολογιστή σας και από φορητές συσκευές. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού σας ή του κωδικού πρόσβασής σας. Θα πρέπει να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο κωδικός σας να παραμείνει μυστικός και ασφαλής και θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως εάν έχετε την υποψία ότι τρίτος έχει αποκτήσει τον κωδικό πρόσβασής σας ή ότι ο κωδικός πρόσβασής σας χρησιμοποιείται χωρίς άδεια. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε, ότι οι πληροφορίες σας είναι ακριβείς και πλήρεις και ότι μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στις πληροφορίες που μας παρέχετε. Διαβάστε τη δήλωση προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας.

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία της ιστοσελίδας μας:

με τρόπο που να διαταράσσει, να διακόπτει ή με άλλο τρόπο να βλάπτει την υπηρεσία της

για παράνομη χρήση ή σε σχέση με αδίκημα ή παράνομη δραστηριότητα ή

για να προκαλέσει ενόχληση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας ή χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση να διαγράψουμε λογαριασμούς εγγεγραμμένων πελατών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση που παραβιάζεται το εφαρμοστέο δίκαιο, οι συμβατικές συμφωνίες ή η πολιτική μας προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το www.nuki.gr δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η «NSKEY IKE» καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των συναλλαγών, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση της δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν και χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τους χρήστες είναι στη διάθεσή τους.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελούν οι δύο κωδικοί, οι οποίοι δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη: ο κωδικός χρήστη (user name) και ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία των χρηστών κάθε φορά που χρησιμοποιούνται. Ο προσωπικός κωδικός ασφαλείας (password) μπορεί να αλλάξει όσες φορές επιθυμεί ο χρήστης. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του είναι ο ίδιος ο χρήστης, μέσω των ανωτέρω κωδικών, ο οποίος είναι και αποκλειστικά υπεύθυνος για την απόκρυψή τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους θα πρέπει ο χρήστης να μας ειδοποιήσει άμεσα, αλλιώς το www.nuki.gr δεν ευθύνεται για την χρήση των κωδικών αυτών από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συστήνουμε στους χρήστες ν’ αποφεύγουν τη χρήση ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.

Επίσης, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης Τράπεζας Alpha Bank. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Οι χρήστες, επίσης, ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «NSKEY IKE» δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας www.nuki.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής, όπως εκάστοτε ισχύουν (βλ. σχετικά Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

8 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ως επισκέπτης μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ή να ζητήσετε άλλες πληροφορίες εφ 'όσον το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος δεν είναι παράνομο, άσεμνο, υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, δεν περιέχει κακόβουλο λογισμικό, διαφήμιση, μαζική αλληλογραφία ή οποιαδήποτε μορφή «spam». Δεν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσετε ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να υποδύεστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επεξεργαστούμε τέτοιου είδους ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

Όλα τα παράπονα θα πρέπει να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: complaints@nskey.gr από την παρουσίαση του προβλήματος, τα οποία θα εξετάζονται και εντός δέκα (10) ημερών ο χρήστης θα λάβει απάντηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε διευκρινίσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το www.nuki.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 09:00 το πρωί έως τις 15:00 στο τηλέφωνο + 30 2810 370 078.

Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν με το www.nuki.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nskey.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Καζαντζίδη 8, Ηράκλειο Κρήτης 71601, Ελλάδα

9 ΕΥΘΥΝΗ

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας θα είναι διαθέσιμες χωρίς διακοπές και ότι η επικοινωνία μας μαζί σας είναι χωρίς λάθη. Ωστόσο, αυτό εξ αιτίας της φύσης του διαδικτύου δεν μπορεί πάντα να εξασφαλιστεί. Η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας μπορεί επίσης να διακόπτεται ή να περιορίζεται ορισμένες φορές για συντήρηση, εξυπηρέτηση ή εισαγωγή νέων εγκαταστάσεων. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη συχνότητα και τη διάρκεια κάθε τέτοιων ειδών ενοχλήσεων.

Η «εταιρεία» ευθύνεται απεριόριστα, αν η ζημία που σας προκλήθηκε εξ αιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας μας οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια νόμιμου εκπροσώπου ή συνεργάτη της «εταιρείας».

Εφόσον η ευθύνη της «εταιρείας» αποκλείεται ή περιορίζεται, το ίδιο ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων και των συνεργατών της.

10 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης καθώς και η σχέση μεταξύ του χρήστη και της «εταιρείας» υπόκεινται αποκλειστικά στην ελληνικά νομοθεσία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή θα καταστούν αναποτελεσματικές, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «NSKEY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα, αν υπάρχει λόγος για αυτό. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρόντες όροι πώλησης διέπουν την πώληση προϊόντων από την από την ιστοσελίδα της «NSKEY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» σε σας.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά πριν να κάνετε μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας www.nuki.gr. Δίνοντας μια παραγγελία για αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας δηλώνετε, ότι συμφωνείτε με την εφαρμογή των συγκεκριμένων όρων πώλησης.

2 ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παραγγελία σας αποτελεί μια προσφορά προς την «εταιρεία» γιά να συνάψετε μαζί της σύμβαση αγοράς. Αν δώσετε μια παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας μας, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας και τα στοιχεία της (επιβεβαίωση παραγγελίας). Αυτή η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της προσφοράς σας, αλλά προορίζεται μόνο για να σας ενημερώσει ότι η παραγγελία σας έχει ληφθεί από εμάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των προϊόντων που παρήγγειλε ο πελάτης καθώς και να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία. Για την αποδοχή της παραγγελίας, θα ενημερώσουμε τον πελάτη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, δηλώνοντας ότι η παραγγελία του έχει γίνει αποδεκτή, ότι βρίσκεται προς διεκπεραίωση καθώς και τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Άλλως, η αποδοχή της παραγγελίας γίνεται κατά την παράδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση, που κάποιο προϊόν που παρήγγειλε ο πελάτης δεν είναι διαθέσιμο, θα τον ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή/και τηλεφωνικά, ώστε είτε να περιμένει την παραλαβή του, είτε να αντικαταστήσει το προϊόν με κάποιο άλλο είτε να ζητήσει πλήρη επιστροφή των χρημάτων. Η επιστροφή των χρημάτων στην περίπτωση αυτή θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών και με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή. Εάν η παραγγελία σας αποστέλλεται σε περισσότερα από ένα πακέτα, ενδέχεται να λάβετε ξεχωριστή επιβεβαίωση αποστολής για κάθε πακέτο. Σε αυτή την περίπτωση, σε σχέση με κάθε επιβεβαίωση αποστολής, συνάπτεται ξεχωριστή συμφωνία αγοράς μεταξύ μας για τα προϊόντα που αναφέρονται στην αντίστοιχη επιβεβαίωση αποστολής. Το συμβαλλόμενο μέρος είναι η «NSKEY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία». Ανεξάρτητα από το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για ένα προϊόν ανά πάσα στιγμή πριν λάβετε επιβεβαίωση αποστολής.

Το www.online.gr δίδει τη δυνατότητα στον πελάτη να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τα οποία θα λαμβάνει κάθε φορά που η παραγγελία του αλλάζει στάδιο. Επίσης, ο πελάτης μπορεί να ενημερώνεται για το στάδιο της παραγγελίας του, μέσω του πεδίου «Ο Λογαριασμός μου», δίδοντας τους κωδικούς του (username και password).

Τιμολόγιο/απόδειξη μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά ή με το ταχυδρομείο. Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια παρέχονται σε μορφή PDF στην ενότητα και σας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία εσείς ή τρίτος που ορίσατε εσείς και δεν είναι μεταφορέας, παραλάβατε τα εμπορεύματα και αφού πρώτα επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό +30 2810 370 078, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 - 15:00 (εκτός επίσημων αργιών) για να μας ενημερώσει. Για την επιστροφή των προϊόντων ο πελάτης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τη φόρμα «έντυπο επιστροφής προϊόντων», που παρατίθεται. Η επιστροφή θα είναι έγκυρη, εφόσον η φόρμα έχει γίνει αποδεκτή και έχει επικυρωθεί από την ομάδα του www.nuki.gr Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά και στη συσκευασία που παραδόθηκαν, η οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, καθώς αποτελεί μέρος του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με το κόστος της αποστολής και επιστροφής των προϊόντων με το ίδιο μέσον που του έχουν αποσταλεί. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση του προϊόντος με κάποιο άλλο, η αξία των προϊόντων θα του επιστραφεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του από εμάς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή από τον πελάτη.

Σε όλες τις περιπτώσεις που παραδόθηκαν άλλα προϊόντα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που παραδόθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, ελαττωματικά κλπ), ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους ή του ελαττώματος, κατά περίπτωση, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή τους και αφού πρώτα επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό +30 2810 370 078, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 - 16:00 (εκτός επίσημων αργιών) για να μας ενημερώσει. Για την επιστροφή των προϊόντων ο πελάτης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τη φόρμα «έντυπο επιστροφής προϊόντων» που παρατίθεται. Η επιστροφή θα είναι έγκυρη εφόσον η φόρμα έχει γίνει αποδεκτή και έχει επικυρωθεί από την ομάδα του www.nuki.gr

Στις περιπτώσεις αυτές, και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί από την «εταιρεία», θα γίνεται αντικατάσταση του προϊόντος με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, ή αντικατάστασή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχει καταβάλει ο πελάτης ή με πρόσθετο τίμημα εάν ο πελάτης το επιθυμεί, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση, θα επιστρέφονται τα χρήματα της αρχικής αγοράς με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή από τον πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης του προϊόντος στον πελάτη βαρύνουν την «NSKEY IKE», αρκεί να τηρείται ο τρόπος επιστροφής που περιγράφεται ανωτέρω. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά και στη συσκευασία που παραδόθηκαν, η οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, καθώς αποτελεί μέρος του προϊόντος. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά.

- Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, θα ενημερώσουμε την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί στη συνέχεια σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση την μεταξύ σας σύμβαση, χωρίς πλέον σχετική ευθύνη της «NSKEY IKE». Η «NSKEY IKE» δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, καθώς αυτή ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση.

- Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η «NSKEY IKE» δικαιούται ν’ αξιώσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων καθώς και να προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη.

- Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής, διαφημιστικά και πληροφοριακά έντυπα κλπ).

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Πρέπει να μας επιστρέψετε τα εμπορεύματα αμέσως και οπωσδήποτε όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία που μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση από την πώληση. Η προθεσμία πληρούται εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών. Επαναλαμβάνουμε ότι επιβαρύνεστε με τα κόστος επιστροφής των αγαθών.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται στις συμβάσεις

προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα για εσάς

προμήθειας αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

προμήθειας σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η παραγγελία δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Καθυστέρηση αποστολής του προϊόντος από τον προμηθευτή μας.

Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε με τον πελάτη προκειμένου να τον ενημερώσουμε και να του δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις και εάν ο πελάτης δεν συμφωνήσει, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τελικά την παραγγελία.

Το προϊόν που παράγγειλε ο πελάτης έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο.

Στην περίπτωση αυτή θα επικοινωνήσουμε με τον πελάτη προκειμένου να τον ενημερώσουμε και να του δώσουμε όλες τις εναλλακτικές λύσεις και εάν ο πελάτης δεν συμφωνήσει, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τελικά την παραγγελία.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μας με τον πελάτη (τηλεφωνική ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), επειδή πχ τα στοιχεία, που καταχώρησε ο πελάτης δεν είναι σωστά.

5 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@nskey.gr είτε τηλεφωνικά στο +30 2810 370 078. Η παραγγελία ενδέχεται να ακυρωθεί, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αποστολής.

6 ΤΙΜΕΣ

Όλες οι τιμές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, που αναγράφονται δίπλα σε κάθε προϊόν, είναι σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούν ΦΠΑ. Η «NSKEY IKE» διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές και να δημοσιεύει νέο τιμοκατάλογο. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

7 ΠΛΗΡΩΜΗ

Μπορείτε να πληρώσετε με αντικαταβολή, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω  κάρτας.

Πληρωμή μέσω κάρτας

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.nskeyonline.gr δέχεται τις πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass. Η χρέωση των καρτών πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Ο πελάτης είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της  κάρτας του. Σε κάθε περίπτωση αγοράς, ο αγοραστής θα πρέπει να είναι και ο κάτοχος της κάρτας που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή.

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Ο πελάτης δύναται να καταθέσει το αντίτιμο της παραγγελίας του στον τραπεζικό λογαριασμό της «NSKEY IKE» στην Τράπεζα Eurobank με Νο GR 9402604030000510201009421. Σε αυτή την περίπτωση, η παραγγελία του θα τύχει επεξεργασίας, αλλά θα ολοκληρωθεί, εφόσον εμφανιστεί η κατάθεσή του. Αν ο πελάτης δεν πραγματοποιήσει την κατάθεση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, η παραγγελία θα ακυρώνεται αυτόματα. Στην αιτιολογία της κατάθεσης ο πελάτης θα πρέπει να δίνει το ονοματεπώνυμο ή τον αριθμό της παραγγελίας του.

Πληρωμή με Αντικαταβολή

Ο πελάτης πληρώνει την ταχυμεταφορική εταιρεία, η οποία ενεργεί κατ’ εντολή του www.nuki.gr, με την παράδοση του προϊόντος στο τόπο που έχει υποδείξει ο πελάτης ή την παραλαβή του προϊόντος από το χώρο της ταχυμεταφορικής εταιρίας.

Το κόστος αντικαταβολής είναι 0 €. Στην περίπτωση της αντικαταβολής το συνολικό ποσό της παραγγελίας δεν μπορεί να υπερβεί τα 500 €. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου.

8 ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΩΝ (NEWSLETTER)

Σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες του www.nuki.gr δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν συνδρομητές στο δελτίο νέων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, προκειμένου να λαμβάνουν, αφού δοθεί η συγκατάθεσή τους, ενημερωτικά δελτία νέων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να διακόψουν δωρεάν τη συνδρομή του δελτίου νέων.

9 ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η παράδοση θα γίνει στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζετε εσείς

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.nuki.gr παραδίδει τα προϊόντα του σε όλη την Ελλάδα. Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής, αργιών και γενικών απεργιών και κατά τις ώρες παράδοσης των συνεργαζόμενων ταχυμεταφορικών εταιριών.

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων είναι από 2-4 ημέρες, από την ημέρα της παραγγελίας και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον προηγουμένως έχει ενημερωθεί ο πελάτης, ο χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται αποκλειστικά μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών.

Σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που παραδίδονται δεν περνούν από την πόρτα, ή την σκάλα του πελάτη ή επειδή ο πελάτης δεν ήταν προσβάσιμος στη συγκεκριμένη διεύθυνση παράδοσης, ο πελάτης φέρει το κόστος για την ανεπιτυχή παράδοση.

10 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Το κόστος για τις αποστολές, ανεξαρτήτως του όγκου ή/και του βάρους των προϊόντων, είναι 4 €, εάν οι παραγγελίες είναι άνω των 50€ η αποστολή είναι δωρεάν και το κόστος αντικαταβολής είναι 0 €.

Στην περίπτωση που ένας πελάτης αρνείται την παραλαβή προϊόντων, περισσότερες από δύο (2) φορές, το www.nuki.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον πελάτη τα μεταφορικά του συνόλου των αποστολών ή να αρνηθεί την αποστολή των προϊόντων.

11 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Υποχρεούμεθα να παραδώσουμε τα από εσάς παραγγελθέντα εμπορεύματα με τις συνομολογημένες ιδιότητές τους και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.nuki.gr παρουσιάζουμε τις ακριβείς και τις αληθινές πληροφορίες όλων των προσφερομένων προς πώληση προϊόντων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας (π.χ. χαρακτηριστικά, ιδιότητες, ονομασίες, φωτογραφίες).

Η «NSKEY IKE» δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών του ηλεκτρονικού της καταστήματος για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έχουν προκύψει εκ παραδρομής, ακούσια ή λόγω τεχνικών προβλημάτων της ιστοσελίδας ή από λόγους ανωτέρας βίας.

Η «NSKEY IKE» δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν μέσω της χρήσης των υπηρεσιών και των περιεχομένων του www.nuki.gr , στην οποία προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και γνώση των παρόντων όρων, εξαιρουμένων των οριζομένων στην παράγραφο «Επιστροφές Προϊόντων».

Η «NSKEY IKE» δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) τυχόν υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας ή ο οποιοσδήποτε τρίτος, από τη λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας, ή από τη χρήση γενικότερα των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των περιεχομένων του www.nuki.gr , στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Η «NSKEY IKE» δεν ευθύνεται ούτε υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία (θετική ή αποθετική) τυχόν προκύψει σε περίπτωση ακύρωσης, ή μη εκτέλεσης ή καθυστέρησης εκτέλεσης παραγγελιών, για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία.

Η «NSKEY IKE» δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, που διατίθενται προς πώληση, μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, ούτε ευθύνεται γι’ αυτήν, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα την ιστοσελίδα περί της διαθεσιμότητας των προϊόντων, όπως και κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η «NSKEY IKE» επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί σας μικρότερη χρονική περίοδο για την παραγραφή της ευθύνης μας από αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 554 του Αστικού Κώδικα, η οποία πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

Ο χρόνος εγγύησης των προϊόντων ορίζεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή του προϊόντος. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά σφάλματα και όχι βλάβες που προκλήθηκαν στο προϊόν από άλλες αιτίες, όπως π.χ. ατύχημα, κακή χρήση, κακή συντήρηση κ.λ.π.)

Η «εταιρεία» ευθύνεται, αν από την παράδοση των εμπορευμάτων σε εσάς σας η σας προκλήθηκε ζημία μόνον αν αυτή προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια της «εταιρείας» ή νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου της.

12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για τους συγκεκριμένους όρους πώλησης ισχύει το ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.nuki.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Ηρακλείου Κρήτης.

13 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η «NSKEY IKE» διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, να προσθέτει και να αφαιρεί όρους, χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να βεβαιωθεί ότι έλεγξε τους όρους χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Μετά από κάθε τέτοια τροποποίηση, η περιήγηση ή/και η χρήση της ιστοσελίδας λογίζεται ως αποδοχή από τον επισκέπτη/χρήστη των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν περιλαμβάνει τις παραγγελίες, οι οποίες έχουν ήδη γίνει. Η παραγγελία σας υπόκειται στους όρους πώλησης που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων πώλησης είναι αναποτελεσματική, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστή, τότε αυτή η διάταξη θεωρείται αποσπάσιμη και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

14 ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

Αν παραβιάσετε τους παρόντες όρους πώλησης και δεν αντιδράσουμε σχετικά, συνεχίζουμε να έχουμε το δικαίωμα να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία παραβιάζετε αυτούς τους όρους πώλησης.

15 ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Δεν προσφέρουμε προϊόντα προς πώληση σε ανηλίκους.

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι: «NSKEY Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», Καζαντζίδη 8, Ηράκλειο Κρήτης 71601 Ελλάδα, ηλεκτρονική διεύθυνση info@nskey.gr.

button.backToTop sc-facebook sc-twitter sc-youtube sc-mail sc-phone facebook twitter youtube
Καλάθι (0)

Το καλάθι σας είναι άδειο